Mapa do celów projektowych jest niezwykle istotnym dokumentem w procesie inwestycyjnym. Od poprawności jej wykonania zależy w dużej mierze powodzenie realizacji inwestycji. Opracowanie map do celów projektowych ma charakter geodezyjno-kartograficzny, obejmuje...