Aktualności

Mapa do celów projektowych

utworzone przez | sty 17, 2023 | Artykuł | 0 komentarzy

Mapa do celów projektowych jest niezwykle istotnym dokumentem w procesie inwestycyjnym. Od poprawności jej wykonania zależy w dużej mierze powodzenie realizacji inwestycji.

Opracowanie map do celów projektowych ma charakter geodezyjno-kartograficzny, obejmuje przygotowanie dokumentacji
niezbędnej do wykonywania projektu. Na każdym etapie wykonywania opracowań projektowych – dotyczących obiektów budowlanych czy budowli – zaznacza się udział geodety jako osoby dostarczającej niezbędnych informacji – danych do projektu w postaci wszelkiego rodzaju map i opracowań geodezyjno-kartograficznych. Dokładność, jakość tych map i opracowań geodezyjno-kartograficznych w dużej mierze ma wpływ na prawidłowy
przebieg całego procesu projektowego.

W ramach usługi “mapa do celów projektowych” Zamawiający otrzymuje u nas mapę w wersji papierowej, mapę w postaci elektronicznej opatrzoną podpisem elektronicznym geodety uprawnionego oraz robocze pliki w popularnych formatach DXF, DWG dla projektanta.