Aktualności

Mapy do celów prawnych

Nasza firma wykonuje pełen asortyment map do celów prawnych. Tego rodzaju mapy służą do regulacji stanu prawnego nieruchomości. Najczęściej wykonywane są mapy nieruchomości zajętych pod drogi publiczne.

Mapa nieruchomości z projektem podziału

Na czym polega podział nieruchomości ? Podział nieruchomości polega na zaprojektowaniu nowych działek, które w przyszłości będą stanowiły nowe odrębne działki ewidencyjne, a w pewnych przypadkach nowe nieruchomości. Procedura ta jest realizowana najczęściej w oparciu...

Inwentaryzacja powykonawcza budynku

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza budynku to opracowanie niezbędne do odbioru budynku przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB). W skład dokumentacji dla zmawiającego wchodzą mapa zawierająca wyniki inwentaryzacji powykonawczej oraz informacja o...