Aktualności

Geodeta uprawniony może dokonywać wpisu w Elektronicznym Dzienniku Budowy

utworzone przez | lut 6, 2023 | Artykuł | 0 komentarzy

Od 27 stycznia 2023 roku poza uczestnikami procesu budowlanego takimi jak projektant, kierownik budowy również geodeta może dokonywać wpisu w Elektronicznym Dzienniku Budowy (EBD). Dziennik budowy zakłada (w systemie EDB) inwestor m.in. po otrzymaniu pozwolenia na budowę. Inwestor, po uwierzytelnieniu poprzez usługę węzła krajowego i założeniu konta w systemie może wystąpić do organu administracji architektoniczno-budowlanej o wydanie dziennika budowy.

Po otrzymaniu dziennika inwestor może dodać pozostałych uczestników procesu budowlanego w systemie, a są nimi:

  • kierownik budowy,
  • projektant,
  • inspektor nadzoru inwestorskiego,
  • upoważniony przedstawiciel inwestora.

Chociaż geodeta uprawniony nie jest uczestnikiem procesu budowlanego, to Inwestor może go dodać w aplikacji EDB.